Põhiväärtused

Kihelkonna kooli ja lasteaia missioon, visioon ja väärtused.

Kool mere ääres

Tarkus toidab headust


Missioon
Oleme looduslähedast, kaasaegset õpikeskkonda ja võimetekohast arengut
pakkuv kool, kus toetame tulevikuinimeste elu õpet ning kus on mönus öppida.

Visioon
Oleme mere ääres kadakate vahel paiknev rikkaliku kultuuripärandiga,
ühtehoidev kogukonnakool ja lasteaed, kus toetame iga lapse loovust, öpihimu
ning kooliröömu.

Väärtused:

Olen loovalt uuenduslik
• Loon tulevikuinimestele inspireeriva õpikeskkonna
• Olen uudishimulik ja julgen katsetada
• Ühendan talupojatarkuse digimaailmaga

Loon kindlustunnet
• Annan edasi parimaid teadmisi omavaldkonnas
• Usaldan oma koolipere ja kogukonda
• Pean lubadustest kinni
• Otsuste tegemisel toetun oma kogemusele

Väärtustan inimeseks olemist
• Olen hooliv kõigi ja kõige suhtes
• Sallin erinevusi
• Märkan abivajajat
• Julgustan lapsi koos tegutsema

Teen koostööd
• Olen avatud ja suhtlen väärikalt
• Kaasan kogukonda
• Olen positiivne ja lahenduskeskne
• Jagan head sõna meie kohta kõikjal
Avaldatud 29.11.2023. Viimati muudetud 10.01.2024.